www.smith-co.dkStart > Egnethed
 Egnethed

TEKNISK DATA

   

Tabellen viser aftapningshanernes materiale egnethed ved tapning af almindelige kemikalier.

  

U  Udmærket: ingen synlige skader efter 30 dage.           
G  God: lille eller ingen skade efter 30 dage.
OK  OK: viser nogen skade efter 7 dage, vær forsigtig.
N  Nej: anbefales ikke til vedvarende anvendelse.

Kemikalier       LDPE Nylon Polypropylen
Syre, svage
Eddikesyre, myresyre, phosphorsyre.
U OK U
Syre, stærke
Svovlsyre, saltsyre, salpetersyre, perchlorsyre, iodbrinte, brombrinte.
U N U
Alkoholer
Ethanol, methanol, glycerol, (-ol).
U N U
Aldehyder
Formaldehyd, acetaldehyd, benzaldehyd, (-al).
G OK G
Alifatiska kulbrinter
Benzin, petroluemeter, propan.
OK U G
Aromatiske kulbrinter
Naftalin, toluen.
OK U OK
Baser, svage
Ammoniak.
U OK U
Baser, stærke
Natriumhydroxid, kaliumhydroxyd.
U OK U
Estre
Etylacetat, eddikesyreethylester, (-oat).
G U G
Halogenholdige kulbrinter
Kloroform, vinylklorid, alt med flour, klor, brom, og jod.
N G OK
Ketoner
Acetone, pyruvat, (-on), (oxo-).
G U G
Oxydationsmidler
Hydrogenperoxid, organiske peroxider, perklorsyre.
OK N OKTEKNISK DATA


© 2013 Smith & Co.
Del ! |
 
Terms of Use.